Aparaty dla niesłyszących

Dobre aparaty dla niedosłyszących, niesłyszących – NFZ z refundacją

Jako profesjonalna Klinika Protetyki Słuchu oferujemy dobre aparaty słuchowe dla niesłyszących oraz niedosłyszących pochodzące od sprawdzonych dostawców. Oferowane cyfrowe urządzenia zostały zaprojektowane przez czołowych światowych i europejskich producentów sprzętu wzmacniającego głośność dźwięku, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. W ramach podpisanej umowy z NFZ naszym pacjentom przysługuje refundacja na ich zakup. Sprawdź naszą bogatą ofertę asortymentową i przekonaj się, który aparat słuchowy będzie dla Ciebie najlepszy.

Refundacja NFZ na dobre aparaty słuchowe – dla kogo i jakie warunki?

Zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia dofinansowanie NFZ na zakup aparatów przyznawane jest okresowo. Wysokość refundacji uzależniona jest od statusu osoby niesłyszącej (niedosłyszącej), wieku, stopnia niesprawności słuchowej, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania oraz systemu przetwarzania dźwięku: przewodnictwa powietrznego i kostnego (por. tab.).

Refundacja NFZ na aparaty słuchowe według systemów przetwarzania dźwięku

Osoba uprawniona

Stopień niepełnosprawności słuchowej

Okres użytkowania

Kwota za 1 szt.

Wysokość udziału własnego

Przewodnictwo powietrzne

Dzieci i młodzież do 26 r.ż.

> 30 dB

raz na 3 lata

2000 zł

0%

Dorośli po 26 r.ż.

> 40 dB

2,3,4 stopień uszkodzenia słuchu

raz na 5 lat

1000 zł

30%

Przewodnictwo kostne

Dzieci i młodzież do 26 r.ż.

> 30 dB

raz na 3 lata

1800 zł

0%

Dorośli po 26 r.ż.

> 40 dB

2,3,4 stopień uszkodzenia słuchu

raz na 5 lat

1800 zł

30%

Do uzyskania refundacji NFZ potrzebne jest zlecenie wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie audiologii i foniatrii lub laryngologii i otolaryngologii. Nasi protetycy słuchu pomogą wszystkim osobom niesłyszącym dobrać odpowiedni i dobry aparat słuchowy.